Δίπλες

Διατίθενται σε ειδικές συσκευασίες για τρόφιμα βάρους 300 γραμμαρίων. Τα τυπικά μας κιβώτια περιέχουν δεκαέξι (16) ειδικές συσκευασίες. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα για παράδοση σε συσκευασίες κατ’ επιλογήν του πελάτη. Ημερομηνία λήξης: εντός 20 ημερών. Διατηρούνται εκτός ψυγείου.

 

 

 

 

 

greek index english index french index german index Join us on Facebook Folow us On Foursquare Find us in Pinterest